Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Kancelaria Komornicza numer VII w Gliwicach
Tomasz Kostecki

ul. Zwycięstwa 13/301
44-100 Gliwice

790 575 136

tomasz.kostecki@komornik.pl

Godziny otwarcia kancelarii:

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez Komornika:

Środa 8:00 - 15:30

Rachunek bankowy kancelarii:

ING Bank Śląski
98105012981000009030909155

NIP:6312270586


ZADANIA KOMORNIKA SĄDOWEGO

Zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 kk: Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym.
Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.
Sporządzanie protokół stanu faktycznego, urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.